Debreceni Szedzsong Király Intézet

Hungarolingua + 1/1 – Magyar nyelvkönyv külföldieknek PDF

Szerző: Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor

5.500 Ft

A tankönyv a korábbi, 1991-es és 1996-os kiadásokhoz képest szerkezetileg módosult, tartalmilag kibővült. A kiegészítések, strukturális változtatások elképzelésünk szerint a már több évtizede eredményesen használt tankönyvet szókincsében naprakészebbé, módszereiben modernebbé teszik. A korábbi Hungarolingua 1 így mostantól két külön kötetben található, az 1–6. leckék a Hungarolingua+ 1/1-ben, a 7–12. leckék pedig a Hungarolingua+ 1/2-ben.

A könyv előző kiadásának minden leckéjéhez kiegészítő rész készült, amely az adott leckében tanult grammatikai, szókincsbeli és kommunikációs alapok elmélyítését, a civilizációs ismeretek lehetőség szerinti frissítését, aktualizálását szolgálják. A kiegészítések négy modulból állnak: gyakorlatokból, funkcionális nyelvi részből, angol nyelvű nyelvtani magyarázatokból és szószedetből.

A könyv további újdonsága a 3., 6., 9. és a 12. lecke után található összefoglaló–ismétlő feladatsor, mely segíti az addig megszerzett tudás gyakorlását. Ezekben 6-6 feladat található, melyek az olvasás utáni szövegértést (1.), az íráskészséget (2.), az adott leckék nyelvtani jelenségeit (3., 4.), valamint szókincsét (5., 6.) gyakoroltatják a leckékhez képest újszerű módon, új kontextusba helyezve. A tankönyv nyelvtani feladatgyűjteménnyel zárul (ezek a korábbi nyelvtani munkafüzet feladatai), amely leckékre tagolva kínál további gyakorlási lehetőséget.

HUF Magyar forint
EUR euró