Debreceni Szedzsong Király Intézet

Programjaink

A Debreceni Nyári Egyetem a nyelvkurzusok mellett rendszeresen szervez nemzetközi szakmai konferenciákat magyar és idegen nyelven.

Ugyanilyen fontosak azok a pályázati projektek, amelyek nemzetközi kapcsolatainkat bővítik akár koordinátorként, akár résztvevőként dolgozunk együtt külföldi partnereinkkel.

Konferenciák

31
Júl.

NeMaMaT VI. Nemzetközi Konferencia

1
Aug.

NeMaMaT V. Nemzetközi Konferencia

3
Aug.

NeMaMaT IV. Nemzetközi Konferencia

20
Júl.

NeMaMaT III. Nemzetközi Konferencia

22
Júl.

NEMAMAT II. Nemzetközi Konferencia

22
Júl.

NeMaMaT I. Nemzetközi Konferencia

Projektek

ICT4LWUL - ICT based methods for teaching Less Widely Used Languages (2017-2019)

A Debreceni Nyári Egyetem partnerként vesz részt egy Erasmus+ KA2-es pályázatban, amelynek a fő témája az ún. kis nyelvek tanítási módszertanának modernizálása az ún. ICT (Információs és kommunikációs technológia) segítségével. A projekt két éves, a fő pályázó a kolozsvári Bridge Nyelviskola, a partnerek pedig egy-egy észt (Tallinn), lengyel (Lodz), cseh (Prága) és olasz (Firenze) nyelviskola. A hat intézménynek különféle feladatai vannak, de mindenkinek egységesen részt kell vennie 3 továbbképzésen, eseményenként 2 tanár delegálásával. A képzés lényege, hogy bemutatják, miként lehet használni az

  • e-learninget,
  • az ún. public mediát (Facebook, Twitter, LinkedIn stb.), illetve
  • a mobiltelefonokat

a nyelvoktatásban. A képzés nyelve angol, de az azon résztvevő tanárok vállalják, hogy az ott tanultak alapján saját anyanyelvükön készítenek hasonló jellegű feladatokat, amelyeket a projekt végén egy Handbookban fogunk összegyűjteni, aminek az elkészítése DNyE feladata. További információkért látogasson el ide vagy erre a linkre.

Erasmus+ KA1 (2017-2018)

A Debreceni Nyári Egyetem harmadik alkalommal nyerte el az Erasmus+ KA1 felnőttoktatási mobilitási pályázatát. Ez alkalommal 6 munkatársunk fog részt venni valamilyen nyelvtanfolyamon, amely a nyelvtanulás mellett konkrét kulturális ismereteket is ajánl. Az „in vivo” formában megvalósuló tanulás intézményünk minőségi megújítását és fejlesztését segíti elő. Munkatársaink az alábbi országokban szereznek közvetlen tapasztalatokat: Angliában, Hollandiában, Németországban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban.

Eight for Great (2017-2018)

A görögországi Octanous egyesület által koordinált Európai Uniós projekt célja az, hogy a 10 különböző európai országból érkező mintegy 50 résztvevő egy több mint egyhetes tréning és kulturális program során megismerkedjen az olyan új európai kezdeményezésekkel, mint a European Framework for the Key Competences for LLL, a Youth Guarantee Scheme és a European Solidarity Corps. A Kalamatában és Athénban szervezendő események középpontjában a fenti programokhoz kapcsolódó kompetenciák elsajátítása áll.

Our Visegrad: Creating Visible Ideas for the Young (2016-2017)

A Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott pályázat elsődleges célja, hogy egy debreceni, gogolowai, ostravai és szucsányi középiskola diákjai vizuális formában próbálják meg megfogalmazni elképzeléseiket a visegrádi négyekről. A cseh, lengyel, magyar és szlovák középiskolák rajzversenyt hirdetnek a visegrádi országokról, majd a nyertesek Debrecenben vehetnek részt egy Kreatív táborban, ahol sok érdekes rajzot és tárgyat készítenek a témához kapcsolódva. A projekt honlapja elérhető itt.

Erasmus+ KA1 (2015. 06.01-2016.05.31.)

A Debreceni Nyári Egyetem második alkalommal nyerte el az Erasmus+ KA1 felnőttoktatási mobilitási pályázatát. Ez alkalommal 7 munkatársunk fog részt venni továbbképzésen és cserél tapasztalatokat nemzetközi környezetben. Intézményünk minőségi megújítása és fejlesztése érdekében munkatársaink az alábbi országokban tesznek egységesen 6 napos látogatást: Belgiumban (1 fő), Franciaországban (1 fő), Romániában (2 fő), Szlovákiában (1 fő) és Törökországban (2 fő).

Do You Speak Visegrad? (2015-2016)

A Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott pályázat elsődleges célja egy, a V4-es országok által kialakított hálózat, melynek köszönhetően középiskolás hallgatók ismerkedhetnek meg a Visegrádi országok nyelveivel és kultúrájával. A cseh, lengyel, magyar és szlovák középiskolák hagyományőrző céllal versenyt hirdetnek a visegrádi országokról. A nyertes csapatok ellátogatnak a szervező országába, ahol eltöltenek két hetet egymás kultúrájának megismerésével, mindeközben az adott ország nyelvének alapjait is elsajátítják. A projekt honlapja elérhető itt.

The Rise and Fall of Trenches / Lövészárkok tündöklése és bukása (2015. január 1-december 31.)

Az Európai Unió Citizens Programme elnevezésű programjának egyik 2014. évi prioritása az I. világháború kitörésének 100. évfordulója. Az eseményre való emlékezés részeként a Mentores (görögországi nonprofit szervezet) sikerrel pályázott a Lövészárkok tündöklése és bukása című projekttel. A projektben részt vesz Bulgária, Románia, Észtország, Lettország, Magyarország, Olaszország és Görögország.

Lexipedia (2014. szeptember 1-2016. augusztus 31.)

A nyelv több, mint puszta kommunikáció; eszköz a gondolkodáshoz, az értelmiség számára, és a kultúra és a történelem eszköze is. A nyelvi igénytelenség mindig is jellemezte a fiatalság egy részét, bár nem korlátozódik csak a fiatalokra. A Lexipedia című projekt a tinédzserek nyelvi fejlődéséhez és szókincsük gazdagításához kíván hozzájárulni vonzó formában. A projekt görögországi, magyarországi és romániai diákokat, tanárokat és intézményeket érint. A cél egy olyan szókincsfejlesztő játék/verseny megtervezése, kialakítása és lebonyolítása, amely 13-14 éves korú diákok számára készül. A projekt honlapja elérhető itt.

Erasmus+ KA1 (2014. 07.01-2015.06.30.)

A Debreceni Nyári Egyetem számára nagyon fontos a szolgáltatások eddigi minőségének fenntartása és hallgatóink jövőbeni igényeihez való igazítása. Ehhez elengedhetetlen a 8 fős munkatársi gárda nemzetközi környezetben történő továbbképzése. Az Erasmus+ KA1 pályázat ezt a célt kívánja szolgálni 8 mobilitás formájában. Az egységesen 6 napos mobilitásokat Ausztriában (2 fő), Németországban (1), Olaszországban (2), Angliában (1) Svédországban (1), Szlovéniában (1) valósítjuk meg.

Who Learns Our Languages? (2014-2015)

A Nemzetközi Visegrádi Alaptól elnyert pályázat, amelyben koordinátorként cseh, szlovák és lengyel partnerekkel vizsgáljuk meg, hogy kik tanulják a magyart, szlovákot, csehet és lengyelt mint idegen nyelvet. A projekt honlapja itt érhető el.

PractiCAL (2011-2013)

A nyelvtanítás módszertana általában véve is kiemelt szempont intézményünk számára. Ezért örömmel vettünk részt egy olyan kétéves európai programban, amelynek keretén belül az ún. „kevésbé széles körben használt” nyelvek tanításának módszereit figyelhettük meg. A hat ország (Görögország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Románia, Törökország) részvételével megvalósult projekt címe: PractiCAL: Practising Culture and Language.

További információ

A projekt facebook oldala

Revealing Solidarity (2012-2013)

A több mint 15 európai ország részvételével megrendezésre kerülő izgalmas program központi eseményét Debrecenben szerveztük meg 2012 májusában.

2inPhil (2011-2012)

A 2inPhil című Európai Uniós programra örömmel fogadtuk el a főszervező ECOSE.org meghívását.

Grundtvig műhely (2010)

A Debreceni Nyári Egyetem nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy a határon túli magyar közösségek oktatási tevékenységeit módszertani képzések szervezésével segítse. Ez a törekvés mindenekelőtt Európai Uniós projektek támogatásával valósult meg. Ennek első példájaként 2010 őszén a Grundtvig-program támogatásával kerülhetett sor „Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben” című projektre. A projekt honlapját megtekintheti itt.

Egyéb szakmai programok

MIK-Műhely (2021-)

A 2021 novemberében indított és havonta egyszer sorra kerülő Magyarul Idegen Nyelvi Környezetben? című online módszertani műhely célja az, hogy a résztvevők elmondják egymásnak a magyar nyelv tanulásában és/vagy tanításában szerzett tapasztalataikat, és azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket érdemesnek tartanak arra, hogy másoknak is ajánlják és átadják. Az egyes témákhoz előadókat is felkérünk, akik segítenek a szakmai kérdések közötti könnyebb eligazodásban.

Együttműködés a Cleveland Hungarian Development Panellel

Az 1927-ben alapított Debreceni Nyári Egyetem továbbra is elkötelezett a magyar nyelv és kultúra ügyének népszerűsítése iránt olyan egyének vagy intézmények körében, akik érdeklődnek Magyarország múltja, jelene vagy jövője iránt.

                   Az elmúlt kilenc évtizedben összesen közel 3000 amerikai diák vett részt két- és négy hetes programjainkon, többségük magyar származású. Számunkra az is egyértelmű, hogy bár egyes amerikai magyarok nem nagyon akarják megtanulni őseik nyelvét, mégis szeretnének kapcsolatba kerülni Magyarország jelen valóságával, és követni a jelenkori történelmet formáló eseményeket.

            Intézményi és személyes tapasztalataink alapján tudjuk, hogy jó néhány amerikai diák van, aki szívesen végezne rövid tanfolyamot Magyarországon, de többségük anyagi támogatásra szorul ahhoz, hogy önállóan jöjjön Debrecenbe. Mivel szeretnénk, ha minél több észak-amerikai magyar barát venne részt tanfolyamainkon (mellékeljük a részletes tanfolyamleírást), úgy döntöttünk, hogy igyekszünk továbbra is hosszú távú kapcsolatokat kialakítani új szponzorainkkal vagy támogatóinkkal, akik lehetővé teszi, hogy néhány diák elmélyüljön a magyar kultúrában.

Interjúk

HUF Magyar forint
EUR euró