Debreceni Szedzsong Király Intézet

Nem csak gyerekdalok és…

Szerző: Csontos Pál

5.500 Ft

A könyv kizárólag digitális formában érhető el. A Debreceni Nyári Egyetem „Nem csak…” sorozatának legújabb darabját tartja kezében a kedves olvasó/nyelvtanuló. A „Nem csak népdalok” után a „Nem csak gyerekdalok és…” címválasztása az eddigiektől eltérően azt jelzi, hogy a magyar nyelvtanulást tematikus gyakorlókönyvként elősegítő legújabb kötetben a dalokon kívül nem csupán a szövegükből kiinduló nyelvtani és szókincsbővítő gyakorlatok szerepelnek.

Ebben a kötetben a viszonylag rövid dalokat a helyes kiejtés elsajátítását elősegítő mondókák, nyelvtörők, palindrómák és találós kérdések is kiegészítik. Mindemellett a sorozat előző darabjának jellemzői itt is érvényesek, vonatkozzon ez akár a kiadvány tervezett célközönségére, akár az előzőekben megszokott szerkezetre (6 fejezet, 12 + 6 gyakorlat és minél több szemléltető kép és rajz) vagy a bemutatott ritmusos nyelvi elemek tudatos használatának magyarázatára.

HUF Magyar forint
EUR euró