MAGYAR | ENGLISH | DEUTSCH
DNYE

Debreceni Nyári Egyetem @1927

"Egy nyelv tanítása elválaszthatatlan az adott nemzet kulturális értékeinek közvetítésétől."

M Bemutatkozás

1927. május 9-én a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kari Tanácsa három debreceni professzor – Hankiss János, Milleker Rezső és Tankó Béla – javaslatára megalapította a Debreceni Nyári Egyetemet. Az intézmény célja a magyar mint egy „kis” nemzet nyelvének népszerűsítése volt egy olyan világban, amelyben – Hankiss szavai szerint – „a nemzetek annyira össze vannak szövődve, hogy reménytelen és helytelen dolog volna egyes vastagabb fonalakat, önálló nemzeti szálakat kiemelni a teljes szövet rovására”. Ő fogalmazta meg azt is, hogy az évszázadok során oly sokat szenvedett Közép-Európa széles körű megismertetése „Magyarország megismerésével kezdődhetik… Hiszen Magyarország története és kulturális élete a Dunai Európa nemzeteinek és értékeinek igen nagy hányadát magába foglalja”.

Nyolcvan évvel később, 2007. június 23-án a Magyar Örökség és Európa Egyesület a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kinyilvánította, hogy „a Debreceni Nyári Egyetem magyar nyelv őrzésében vállalt szolgálata” méltó a Magyar Örökség cím adományozására. Ugyanezen évben a nyolcvan éve működő intézmény Pro Urbe díjat kapott Debrecen városától. Magyar sikertörténet? Vagy talán debreceni? Valószínűleg mindkettőnél több. Debreceni kezdeményezés az universitas és a nemzetköziség jegyében, amely az eltelt csaknem kilenc évtized alatt világméretűvé nőtte ki magát, példát szolgáltatott több hasonló kezdeményezésnek és mindvégig arra törekedett, hogy őrizze a magyar nyelv és kultúra lángját határon innen és határon túl.

MAGYAR NYELVI TAGOZAT

A DNYE mint a külföldiek magyar nyelviskolája

A magyart mint idegen nyelvet oktató hazai intézmények közül ez az iskola tekint vissza a legnagyobb hagyományokra: 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Évente 30-40 ország több mint 1000 diákját tanítja közel 50 elismert nyelvtanár, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek a külföldiek magyar nyelvi oktatása terén.

A DNYE mint a magyar kultúra közvetítője

A Debreceni Nyári Egyetem a magyar mint idegen nyelv oktatásával és a magyar kultúra terjesztésével foglalkozik. Célja, hogy elősegítse az érdeklődők mélyebb ismeretszerzését a magyar nyelvről és kultúráról. Egy nyelv tanítása elválaszthatatlan az adott nemzet kulturális értékeinek közvetítésétől. A Debreceni Nyári Egyetem kurzusain ajánlott kulturális programok ezért jelentős mértékben hozzájárulnak az elsődleges feladat, a magyar nyelv tanításának minél magasabb szinten való teljesítéséhez. Ennek megfelelően a kurzusok többségén olyan programokra is sor kerül, amelyek a szabadidő aktív eltöltése mellett a magyar kultúra megismertetését, továbbá a nyelvtanulás kötetlen formáját is szolgálják.

A Debreceni Nyári Egyetem különleges helyzetét kihasználva szeretne minél nagyobb szerepet vállalni azoknak az egyetemi hallgatóknak a gyakorlati képzésében, akik a magyar, mint idegen nyelv tanítását szeretnék hivatásuknak választani. A Károli Gáspár Református Egyetemmel kötött megállapodás értelmében 2011-től kezdve az egyetem tanárjelöltjei a DNYE kurzusain is teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. A szakmai gyakorlat célja a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek) megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában.

IDEGEN NYELVI TAGOZAT

Idegen Nyelvi Tagozatunk létrehozásával az volt a szándékunk, hogy valamelyest visszanyúljunk intézményünk gyökereihez, és olyan képzési formák lehetőségét ajánljuk fel az ez iránt érdeklődő magyar diákok számára, melynek segítségével hasznosítható tudásra tesznek szert viszonylag könnyed és önkéntes keretek között, de nem csupán a nyári időszakban. Elképzelésünk lényegét az, a kölcsönösség elvén alapuló gondolat szolgáltatja, mely szerint akkor várhatjuk el mások érdeklődését a magyar nyelv iránt, ha mi is megfelelően nyitottak vagyunk más, hasonló helyzetben levő nyelvek felé. Ezért választottunk olyan idegen nyelveket (cseh, görög, ivrit, norvég, portugál, román, svéd, török) a képzeletbeli palettánkra, amelyeket nem, vagy csak nagyon ritkán fedezhetünk fel a magyar közoktatási intézmények átlagos ajánlataiban, és szándékosan nem a népszerűbb európai, esetleg világnyelvek oktatásának irányába indultunk el. Ezek az úgynevezett „hiány- és ritka nyelvek” nem csak egyes (középiskolás illetve felsőoktatásban tanuló) diákok egyedi ízlésének felelhetnek meg esetenként, hanem reményeink szerint hídként is szolgálhatnak a magyart, mint idegen nyelvet fő profilként oktató intézményünk és a hozzá hasonló „cipőben járó” külföldi nyelviskolák között kapcsolatépítés és tapasztalatcsere céljából. Hisszük, hogy a multikulturalizmus alapelvét valló Európai Unióban akkor lehetünk teljes értékű tagok, ha azt a tiszteletet, amelyet másoktól elvárunk mi is biztosítjuk számukra. A fentieknek és a DNyE eddigi gyakorlatának megfelelően az idegen nyelveket is kis létszámú (4-12 fős) csoportokban, gyakorlatiasság- és országismeret-központú kurzustartalom segítségével próbáljuk népszerűsíteni, amit a lehetőségekhez mérten az un. tandem-beszélgetések rendszerének egész éves kialakításával szándékozunk kiegészíteni.

M Munkatársaink

Dr. Szaffkó Péter
igazgató

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Dr. Csontos Pál
tanulmányi igazgató,
tagozatvezető

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Prof. Dr. Duffek Mihály
tiszteletbeli művészeti igazgató

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Dr. Dobi Edit
szakmai igazgató

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Helmeczi Boglárka
irodavezető,
gazdasági menedzser

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Kulcsár Judit
oktatási főreferens,
tagozatvezető

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Kozma Éva
oktatási és idegen nyelvi referens

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594
Fehér Dóra
irodai asszisztens és kulturális referens

E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 52 532 594

Siklósi Zoltán
irodavezető - Budapest

E-mail: budapest@nyariegyetem.hu
Telefon: 0036 1 320 5751
Handy: 0036 30 928 65 77

M Közérdekű adatok

Következő kurzusunk

Egyhetes kurzusok 2019
2018. január 21–június 7. és szeptember 30–december 6. között minden héten

Képzési program engedélyezési száma:
E-000132/2014/C001

Órák száma: 30
Szint: kezdőtől felsőfokú szintig

Keress bennünket a Facebookon!

Nyilvántartásba vételi szám: E-000132/2014